MVO & Duurzaamheid

Het belangrijkste is natuurlijk dat we ons werk goed doen. Dat wij de juiste professionals koppelen aan de juiste opdrachtgevers en dat wij doen wat wij beloven. En toch is er meer. We gaan met onze tijd mee en zijn ervan overtuigd dat bij succesvol ondernemen meer komt kijken dan het concentreren op onze core business alleen. We zijn ons ervan bewust ook in maatschappelijk opzicht onze verantwoordelijkheden te moeten nemen. Sterker nog, die wíllen we nemen. We kijken graag om ons heen.

People

Itera streeft ernaar al zijn medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Ergonomie op en rond de werkplek, inclusief computerapparatuur, is een belangrijk aandachtspunt. Alle medewerkers krijgen hierover persoonlijk advies. Itera vraagt daarnaast van al haar medewerkers dat zij eerlijk, rechtvaardig en integer handelen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Vanzelfsprekend houdt Itera zich ook aan het Verdrag van de Rechten van de Mens. Wij vinden het van het grootste belang dat al onze medewerkers in een klimaat kunnen werken waar geen sprake is van discriminatie, intimidatie of enige andere vorm van pesten.

Profit

In de aanloop naar een duurzame samenleving speelt ook Itera een rol van betekenis. Itera streeft er naar de belasting van haar eigen activiteiten op het milieu en de samenleving tot het uiterste te beperken. Wij streven ernaar onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Als leverancier van informatiediensten bieden we onze klanten oplossingen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hun energieverbruik terug te dringen en te optimaliseren.

Planet

Itera is zich bewust van het belang van werken in harmonie met het milieu. Als ICT-bedrijf weten we dat onze activiteiten, en ICT-diensten in het algemeen, een grote rol spelen in het dagelijks leven en werkelijke waarde op de lange termijn toevoegen aan de samenleving als geheel. We zetten ons volledig in om het energieverbruik te minimaliseren en tegelijkertijd optimaal gebruik te maken van onze middelen en zorgvuldig met ons afval om te gaan. Zie hiernaast onze certificeringen.

Stichting Present

Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met de Stichting Present een uitje waarbij onze medewerkers zich inzetten voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen. In 2016 zijn we met een groep kinderen naar de kinderboerderij geweest.

Stichting DAT

Onze oude computers doneren wij aan de Stichting DAT. Hier krijgen zij een maatschappelijke verantwoorde bestemming. Verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen demonteren de computers in het kader van een “groene”dagbesteding. Het schrootmateriaal gaat terug naar de metaalindustrie; ook worden sieraden gemaakt van kleine onderdelen.