Kwaliteit

Itera is ISO 9001, ISO 14001 en NEN 4400 gecertificeerd en garandeert daarmee, naast een kwaliteitssysteem voor haar dienstverlening, over een duurzame bedrijfsvoering te beschikken.

Onze Certificaten

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement, die wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
Doel is de klanttevredenheid te verhogen door producten en diensten te leveren waar klanten tevreden mee zijn. ISO 9001 wordt ook wel als volgt vertaald: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
• Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieu-risico’s.
• Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

De NEN 4400 norm is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en wordt in Nederland bewaakt door Stichting Normering Arbeid (SNA).

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Bedrijven die NEN 4400 gecertificeerd zijn bewijzen hiermee dat hun (personeels) administratie op orde is, de belastingen en sociale verzekeringspremies op tijd betaald worden en dat de via hen ingehuurde werknemers gerechtigd zijn om in Nederland werk te verrichten.